BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Wednesday, March 30, 2011

Asma Binti Abu Bakr


Asma' Binti Abu Bakr,


Asma’ adalah salah seorang puteri Abu Bakr ash Shiddiq. Ia dilahirkan 27 tahun sebelum peristiwa hijrah. Usianya sepuluh (10) tahun lebih tua dari saudaranya seayah ( ‘Aisyah binti Abu Bakr ra ). Sedangkan Abdullah bin Abu Bakr adalah saudaranya sekandung.

Beliau masuk Islam ketika masih berada di Mekah. Setelah tujuh belas (17 ) orang sahabat lainnya masuk Islam. Beliau juga termasuk salah seorang perempuan yang memba’iah Rasululullah saw.

Asma” dinikahi oleh Zubair ibnul-Awwam yang saat itu tidak memiliki apapun, kecuali seekor kuda yang oleh Asma’ selalu diberi makan dan dirawatnya.


Kedermawan Asma’ binti Abu Bakr ash-Shiddiq

Abdullah bin az-Zubair putera beliau menggambarkan kedermawanan ibunya, ia berkata,” Aku tidak pernah melihat ada dua orang perempuan yang lebih dermawan daripada ‘Aisyah dan Asma’.Sedangkan Asma’, ia tidak pernah menyimpan hartanya untuk esok hari”.

Subhanallah … Alhamdulillah … Allahu Akbar !!!

0 ulasan: